Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Anmäl din frånvaro här 

Bokningsvillkor

Fakturan skickas som e-faktura innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss via mail.

Vanliga frågor & svar

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende covid-19 och tar vårt samhällsansvar. I samverkan med våra samarbetspartners har vi vidtagit följande åtgärder för att inte bidra till smittspridningen för att säkerställa att du får en trygg kursupplevelse. Deltar du hellre på en digital utbildning så hittar du dessa här

Så arbetar vi för att du ska känna dig trygg;

 • Vi minskar storleken på grupperna vid samtliga kurstillfällen under hösten
 • Bord och stolar i utbildningslokalerna placeras med lämpligt avstånd enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika trängsel
 • Utbildningslokalerna rengörs extra noggrant och desinficeras inför varje kurstillfälle och under pauserna
 • Lunchbuffé ersätts med bordsservering
 • Handdesinfektion alltid finns tillgänglig i utbildningslokalen
 • Digitalt kursmaterial
 • Digitalt kursintyg
 • Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i våra kurspaket för fysiska utbildningar om inget annat anges. Gäller ej halvdags-kurser.

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i våra kurspaket för fysiska utbildningar om inget annat anges. Gäller ej halvdags-kurser.

Övernattning ingår inte i kursavgiften, utan bokas på egen hand. Ta gärna kontakt med oss för att få tips om var ni bor förmånligast och närmast våra kurslokaler.

OBS att boka “ej avbokningsbara” eller “ej ombokningsbara” resebiljetter eller hotellrum sker på eget ansvar. Det går alltid att kontakta oss för att stämma av hur bokningsläget ser ut. För mer info maila oss på Info@offentligautbildningar.se

Kursintyg ingår i kursavgiften och mailas ut efter avslutad utbildning

Vägbeskrivning hittar du under respektive kurssida där du även har möjligheten att ringa anläggningen för att få en muntlig beskrivning. Våra lokaler ligger centralt med goda förbindelser till kollektivtrafiken 

Åker du bil och har svårt att hitta parkering så rekommenderar vi att du kontaktar anläggningen där utbildningen äger rum, dessa kontaktuppgifter hittar du under respektive kurssida.

 • Anmälan är bindande
 • Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen anmäl frånvaro via vårt formulär 
 • Vid förhinder eller byte av kurstillfälle senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift på 1 999 kr. Ombokningsavgiften består av administrativa kostnader samt ej avbokningsbara kostnader förknippade med kurstillfället som ligger utanför Offentliga Utbildningars regi.

Offentliga Utbildningar i Sverige AB har rätt att ställa in planerade kurser. Som kompensation erbjuder vi dig att delta vid ett annat kurstillfälle, erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften eller att eventuella inbetalda avgifter återbetalas.​ Vi reserverar oss för förändringar i kursprogram och utbud.

Speciella önskemål om kost eller allergier meddelas i samband med din kursanmälan. Det går även bra att kontakta anläggningen direkt

Digitalt kursmaterial ingår i kursavgiften och mailas i regel ut innan kursstart.

Beroende på utbildningens utformning kan vi ibland skicka ut material i efterhand. Du hittar alltid information på respektive kurssida om du förväntas ta med material, frågor eller annan information.

Vi vill gärna veta vad du som deltagare tycker om våra utbildningar. Vårt mål är att använda denna kunskap till att förbättra våra utbildningar och vår service. Vi skickar därför alltid ut en kursutvärdering efter avslutat utbildning till dig via mail. Det är därför av största vikt att få din åsikt om oss och hur du upplevde din senaste utbildning.

Offentliga utbildningar värnar om din integritet, därför vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Offentliga utbildningar i Sverige AB, org.nr 559071-5123 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi behandlar om dig är kontaktinformation i form av ditt namn, din arbetsrelaterade mailadress, telefonnummer och titel.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter till ändamål att direkt rikta erbjudanden om föreläsningar och utbildningar till dig. Denna behandling baserar vi på en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna tillhandahålla dig med relevanta erbjudanden och information om de utbildningar som vi anordnar baserat på din anställning.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer för administrativa tjänster som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. I de fall en leverantör behandlar era uppgifter finns det ett biträdesavtal som garanterar säker hantering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som behandlas för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

För kunder behandlas dina personuppgifter till dess att du meddelas oss att du inte längre önskar få våra utskick om aktuella utbildningar då behandlingen upphör omedelbart.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta via e-post info@offentligautbildningar.se

______________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Offentliga utbildningar i Sverige AB
den 27-02-2018

Kontakta oss

   

  Populära utbildningar