Villkor

Bokningsvillkor

  • Deltagare är anmäld så snart Offentliga Utbildningar har skickat en bekräftelse på bokningen
  • Anmälan är bindande
  • Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen anmäl frånvaro via vårt formulär 
  • Vid förhinder eller byte av kurstillfälle senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift på 1 999 kr. Ombokningsavgiften består av administrativa kostnader samt ej avbokningsbara kostnader förknippade med kurstillfället som ligger utanför Offentliga Utbildningars regi.

Förbehåll / Vid inställda kurser

Offentliga Utbildningar i Sverige AB har rätt att ställa in planerade kurser. Som kompensation erbjuder vi dig att delta vid ett annat kurstillfälle, erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften eller att eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Vi reserverar oss för förändringar i kursprogram och utbud.

Betalningsvillkor

Fakturan skickas som e-faktura innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Integritetspolicy

Offentliga utbildningar värnar om din integritet, därför vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Offentliga utbildningar i Sverige AB, org.nr 559071-5123 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi behandlar om dig är kontaktinformation i form av ditt namn, din arbetsrelaterade mailadress, ev telefonnummer och titel.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter till ändamål att direkt rikta erbjudanden om föreläsningar och utbildningar till dig. Denna behandling baserar vi på en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna tillhandahålla dig med relevanta erbjudanden och information om de utbildningar som vi anordnar baserat på din anställning.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer för administrativa tjänster som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. I de fall en leverantör behandlar era uppgifter finns det ett biträdesavtal som garanterar säker hantering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som behandlas för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan. För kunder behandlas dina personuppgifter till dess att du meddelas oss att du inte längre önskar få våra utskick om aktuella utbildningar då behandlingen upphör omedelbart.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta via e-post info@offentligautbildningar.se

______________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Offentliga utbildningar i Sverige AB
den 27-02-2018