Om utbildningen

4,7
Betyg från tidigare deltagare

I denna kurs får du insikt i hur människor fungerar i skarpt läge och hur du kan agera som ledare eller chef både för att förebygga och för att hantera svåra samtal, situationer och konflikter. Kursen varvar aktuell forskning och teori med praktiska övningar och reflektion.

 


Ur innehållet

 


Människan i skarpt läge och stress

 
 • Att leda stressade grupper och individer

 • Stress: Hjärnan på 2000-talet – så funkar hjärnan och arbetsminnet

 • Tidiga och sena signaler på stress

 • Stressreaktioner och försvarsmekanismer

 


Svåra situationer i grupp

 
 • Att bryta med en taskig gruppjargong

 • Konflikt  och konflikthanteringens tre grundansatser (dialog, princip, makt) 

 • Konflikt: Individ, relation, systemnivå

 • Svåra möten: möten som havererar

 • Svåra möten: konflikt

 • När ska du ta in extern hjälp?

 


Svåra samtal

 
 • Samtal om underprestation – arbete/beteende

 • Samtal om missbruk - konfrontation

 • Samtal om uppsägning/avsked

 • Samtal om ’nära väggen’

 • Samtal i kris/avlastning

 


Att förebygga konflikter och problem i gruppen

 
 • Systematisk arbetsmiljöarbete – social och organisatorisk arbetsmiljö

 • Vad du kan göra för att vaccinera gruppen mot problem

 • Teambuilding i vardagen

 • Din egen inställning och dina fallgropar i skarpt läge – hur kan du förbereda dig och hantera svåra situationer?

 

Utbildningsmål

Du kommer att lära dig vad som förväntas av dig som chef eller ledare i skarpa lägen och hur du hanterar dessa situationer. Vidare kommer du få ökad kännedom om hur du bemöter varje individs olikheter och hur du genom konkreta verktyg och modeller skapar ett gynnsamt arbetsklimat samtidigt som du tar hand om dig själv som ledare och människa.

Omfattning & tider

2 dagar

Kursen varvar teori med praktiska övningar och reflektion. Alla våra deltagare kommer från offentlig sektor vilket gör att du som deltagare får ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

Dag 1: 09:30 - 16:00

Dag 2: 09:00 - 16:00

 

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Komplettera med utbildningen - Leda & utveckla framgångsrika team

Anmäl dig även på: Leda & utveckla framgångsrikga ream i offentlig sektor

Sagt om utbildningen

"Utbildaren var duktig och ville att alla skulle vara engagerade och uttrycka sina reflektioner."

"Utbildningens innehåll var jättebra. Jag är imponerad av utbildarens pedagogiska förmåga och ledarförmåga."

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se