Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektor

Välj tillfället du vill boka
Det går inte att lägga till fler deltagare.

Faktureringsuppgifter

You must confirm that you are not a bot before continuing.
Du måste godkänna villkoren för att gå vidare.
Minst en deltagare krävs.
En eller flera deltagare saknar namn.
En eller flera deltagare saknar sitt medborgar registrerings nummer.
En eller flera deltagare saknar e-post.