Agil projektledning i offentlig sektor

Välj tillfället du vill boka
Det går inte att lägga till fler deltagare.

Faktureringsuppgifter

Du måste godkänna villkoren för att gå vidare.
Minst en deltagare krävs.
En eller flera deltagare saknar namn.
En eller flera deltagare saknar sitt medborgar registrerings nummer.
En eller flera deltagare saknar e-post.