Online: Bemöta rättshaveristiskt beteende

2,999 kr
Succesful businesswoman CEO of company. Business success office meeting concept

Om utbildningen

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, många överklaganden eller orimliga krav. Detta ställer höga krav på oss att kunna hantera svåra situationer och samtal professionellt med ett gott bemötande. Denna utbildningen handlar om hur det rättshaveristiska beteendet utvecklas och råd kring hur man bemöter beteendet.

Onlineutbildning, när och var du vill

 • Total videotid: 1h 47 min
 • 33 lektioner och övningar
 • Tillgång till kursen i 6 månader
 • Utbildningen bygger på korta avsnitt som du kan repetera i din takt.
 • Kursintyg efter avslutad utbildning

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du ska ha fått förståelse för hur det rättshaveristiska beteendet utvecklas och hur man kan anpassa sitt bemötande. Du ska även få med dig hjälpsamma verktyg för att kunna ge ett korrekt bemötande och inte riskera att långdragna ärenden expanderar och hindrar ditt övriga arbete.

Testa kostnadsfritt

Testa fler moment kostnadsfritt under “kursinnehåll”

Utbildningsportal för grupper

Har ni en grupp medarbetare som behöver genomföra en gemensam utbildningsinsats? Vi har möjlighet att skapa anpassade portaler med valfria utbildningar där varje medarbetare får ett personligt konto. Få en kostnadsfri offert här

Tre enkla steg för att komma igång

 • Boka via faktura och få tillgång till utbildningen direkt
 • Påbörja din utbildning genom att logga in via www.excelo.se. Utbildningen bygger på korta avsnitt som du kan repetera i din takt. Du har tillgång till utbildningen i 6 månader.
 • Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg som du hittar under “mitt konto”

Utbildningen är ett samarbete med www.excelo.se där inloggning och genomförande sker

Course Features

 • Lektioner 33
 • Quizzes 0
 • Students 0
 • Assessments Yes
 • Modul 1 – Rättshaveristiskt beteende och dess kännetecken 16

  • Lektion1.1
   Introduktion
  • Lektion1.2
   Vad kännetecknar ett rättshaveristiskt beteende
  • Lektion1.3
   Kännetecken
  • Lektion1.4
   Reflektionsövning
  • Lektion1.5
   Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga rättshaverister
  • Lektion1.6
   Reflektionsövning
  • Lektion1.7
   Enskild handling eller gruppaktivitet?
  • Lektion1.8
   Rättshaveristens verktyg
  • Lektion1.9
   Kriterier på ett rättshaveristiskt beteende
  • Lektion1.10
   Ett beteende i olika grad
  • Lektion1.11
   Möjliga förklaringar på beteendet
  • Lektion1.12
   Kverulansparanoiker
  • Lektion1.13
   Psykologiska faktorer
  • Lektion1.14
   Praktiexempel
  • Lektion1.15
   Rättshaveristikst beteende som fastlås sorgreaktion
  • Lektion1.16
   Rättshaverism vs visselblåsare
 • Modul 2 - Kommunikation 5

  • Lektion2.1
   Introduktion
  • Lektion2.2
   Kommunikationens grunder
  • Lektion2.3
   Aktivt lyssnande
  • Lektion2.4
   Lyssna på 3 nivåer
  • Lektion2.5
   Att gå från nivå 1-3
 • Modul 3 - Bemötande av rättshaveristiskt beteende 5

 • Modul 4 - Service och bemötande 4

  • Lektion4.1
   Introduktion
  • Lektion4.2
   Exempel på serviceskyldighet
  • Lektion4.3
   Serviceskyldighet enligt lag
  • Lektion4.4
   Påståenden och reflektion
 • Modul 5 - Organisatoriskt stöd 3

2,999 kr