Online: Leda utan att vara chef

4,999 kr

Om utbildningen

Blir du tilldelad arbetsuppgifter som du förväntas lösa i samråd och tillsammans med dina kollegor?  I dagens organisationer är det inte bara chefer med formella ansvar som leder arbeten utan många gånger är det även personer med informella ansvar. Utan ett formellt ansvar behöver du bli bättre på att först leda dig själv och sedan andra. Vi ger dig verktygen i att både leda och att skapa en positiv miljö som gynnar både dig och din organisation!

Onlineutbildning, när och var du vill

 • 33 lektioner och övningar
 • Tillgång till kursen i 6 månader
 • Utbildningen bygger på korta avsnitt som du kan repetera i din takt.
 • Kursintyg efter avslutad utbildning

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska du ha fått förståelse för hur ditt beteende påverkar grupper och hur grupper påverkar dig, om hur du bemöter varje individs olikheter och hur du genom konkreta verktyg och modeller skapar ett gynnsamt arbetsklimat.

Testa kostnadsfritt

Testa fler moment kostnadsfritt under “kursinnehåll”

Utbildningsportal för grupper

Har ni en grupp medarbetare som behöver genomföra en gemensam utbildningsinsats? Vi har möjlighet att skapa anpassade portaler med valfria utbildningar där varje medarbetare får ett personligt konto. Få en kostnadsfri offert här

Tre enkla steg för att komma igång

 • Boka via faktura och få tillgång till utbildningen direkt
 • Påbörja din utbildning genom att logga in via www.excelo.se. Utbildningen bygger på korta avsnitt som du kan repetera i din takt. Du har tillgång till utbildningen i 6 månader.
 • Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg som du hittar under “mitt konto”

Utbildningen är ett samarbete med www.excelo.se där inloggning och genomförande sker

Course Features

 • Lektioner 47
 • Quizzes 0
 • Students 0
 • Assessments Yes
 • Introduktion 2

 • Leda dig själv och andra 7

  • Lektion2.1
   Vill jag leda andra behöver jag kunna leda mig själv
  • Lektion2.2
   65.000 tankar – Medvetet och omedvetet i hjärnan styr dina beslut
  • Lektion2.3
   Hjärnans automatreaktioner
  • Lektion2.4
   Hur snabbt bedömer du andra?
  • Lektion2.5
   Övning
  • Lektion2.6
   2 förhållningssätt – öppen eller låst
  • Lektion2.7
   Övning
 • Viktiga grunder i kommunikation 10

  • Lektion3.1
   Viktiga grunder i kommunikation
  • Lektion3.2
   Övning
  • Lektion3.3
   Pyramiden för god kommunikation
  • Lektion3.4
   Tydlighet A: Kroppsspråkets betydelse
  • Lektion3.5
   Förändringskurvan
  • Lektion3.6
   Övning
  • Lektion3.7
   Trappan: Vilka signaler skickar du ut och förutsägbara responser vi förändring
  • Lektion3.8
   Övning
  • Lektion3.9
   WHY tänket som skapar engagemang
  • Lektion3.10
   Extra
 • Beteendestilar 10

  • Lektion4.1
   Introduktion till beteendestilar
  • Lektion4.2
   Identifiera olika beteendestilar
  • Lektion4.3
   Vilken stil känns mest hemma för dig?
  • Lektion4.4
   Styrkor för respektive stil
  • Lektion4.5
   Övning
  • Lektion4.6
   Leda och påverka varje stil
  • Lektion4.7
   Övning
  • Lektion4.8
   Engagera alla stilar, vad gör du bra och vad kan du utveckla?
  • Lektion4.9
   Övning
  • Lektion4.10
   Summering beteendestilar
 • Grupputveckling 6

  • Lektion5.1
   Bakgrund FIRO-modellen
  • Lektion5.2
   Introduktion till FIRO-modellen
  • Lektion5.3
   Övning 1
  • Lektion5.4
   Övning 2
  • Lektion5.5
   Ledarskap i varje fas
  • Lektion5.6
   Summering grupputveckling
 • Coachande förhållningssätt 5

  • Lektion6.1
   Vad är coachning till skillnad från all annan hjälp?
  • Lektion6.2
   Grundvärderingar
  • Lektion6.3
   Introduktion till GROW-modellen – att ställa bra frågor
  • Lektion6.4
   Demo av GROW-modellen
  • Lektion6.5
   Övning
 • Utvecklande feedback 6

  • Lektion7.1
   Introduktion – feedback från olika håll
  • Lektion7.2
   Vad har dessa gemensamt?
  • Lektion7.3
   Utvecklande feedback
  • Lektion7.4
   Byt ut MEN mot OCH
  • Lektion7.5
   7 tips för bättre feedback
  • Lektion7.6
   Övning
 • Avslut 1

  • Lektion8.1
   Summering – reflektion – handlingsplan
4,999 kr