Konflikthantering i offentlig sektor

2,999 kr
Successful female leader posing with her team

Om utbildningen

Utbildningen Konflikthantering består av teori och praktik:

TEORI
För dig som behöver hantera konflikter mellan medarbetare, grupper av medarbetare eller hela avdelningar. Det har ingen betydelse vilken roll och erfarenhet du har, du kommer att få värdefulla insikter och konkreta verktyg som du kan ta med dig. Vi går igenom följande:

 • Varför uppstår konflikter?
 • Att analysera orsaken bakom en konflikt – enligt ABC-modellen.
 • Tre angreppssätt för konflikthantering – dialog, princip och maktansats.
 • Konflikthantering i praktiken – konkreta verktyg för hur du hanterar konflikter.
 • Olika konfliktstilar – vilken/vilka konfliktstilar föredrar du och när fungerar de olika bäst?

PRAKTIK
Hjälp chefen Stefan med att hantera en konflikt mellan två medarbetare. Målet är att få medarbetarna att gemensamt hitta en lösning och väg ur konflikten. Välj hur Stefan ska agera och beroende på vad du väljer kommer samtalet att ta olika vägar. Din virtuella coach hjälper till med återkoppling, tips och råd.

Onlineutbildning, när och var du vill

 • Tillgång till kursen i 12 månader
 • Utbildningen bygger på korta avsnitt som du kan repetera i din takt.
 • Kursintyg efter avslutad utbildning

Onlineutbildning, när och var du vill

 • Tillgång till kursen i 12 månader
 • Utbildningen bygger på korta avsnitt som du kan repetera i din takt.
 • Kursintyg efter avslutad utbildning

Delar ur innehållet

 • Orsaker till konflikter mellan medarbetare, eller grupper av medarbetare. Varför uppstår de?
 • Olika konfliktstilar – vilken/vilka konfliktstilar föredrar du och när fungerar de olika bäst?
 • Analys bakom orsaken till en konflikt
 • Tre angreppssätt för konflikthantering – dialog, princip och maktansats.
 • Konflikthantering i praktiken
 • Konflikthanteringssamtal – Före, under och efter
 • Vanliga beteenden i konfliktsamtal
 • Strategi av val för rum, bordsplacering inför samtal
 • Miljön ni befinner er i
 • Du som medlare
 • Kroppsspråk
 • Känslomässiga reaktioner
 • Hur du undviker vinna- eller förlora-situation
 • Vad underlättar eller försvårar en lösning
 • Feedback och återkoppling
 • Hur du förebygger konflikter
 • Relations- och resultatinriktning

Utbildningsportal för grupper

Har ni en grupp medarbetare som behöver genomföra en gemensam utbildningsinsats? Vi har möjlighet att skapa anpassade portaler med valfria utbildningar där varje medarbetare får ett personligt konto. Få en kostnadsfri offert här

Tre enkla steg för att komma igång

 • Boka snabbt och enkelt via faktura
 • Utbildningen skickas till angiven e-postadress med en personlig länk för att logga in.
 • Efter genomförd kurs tilldelas du ett kursintyg.

Testa utbildningen kostnadsfritt här 

Course Features

 • Lektioner 0
 • Quizzes 0
 • Students 0
 • Assessments Yes
 • Orsaker till konflikter mellan medarbetare, eller grupper av medarbetare. Varför uppstår de? 0

  No items in this section
 • Olika konfliktstilar – vilken/vilka konfliktstilar föredrar du och när fungerar de olika bäst? 0

  No items in this section
 • Analys bakom orsaken till en konflikt 0

  No items in this section
 • Tre angreppssätt för konflikthantering – dialog, princip och maktansats 0

  No items in this section
 • Konflikthantering i praktiken 0

  No items in this section
 • Konflikthanteringssamtal – Före, under och efter 0

  No items in this section
 • Vanliga beteenden i konfliktsamtal 0

  No items in this section
 • Strategi av val för rum, bordsplacering inför samtal 0

  No items in this section
 • Miljön ni befinner er i 0

  No items in this section
 • Du som medlare 0

  No items in this section
 • Kroppsspråk 0

  No items in this section
 • Känslomässiga reaktioner 0

  No items in this section
 • Hur du undviker vinna- eller förlora-situation 0

  No items in this section
 • Vad underlättar eller försvårar en lösning 0

  No items in this section
 • Feedback och återkoppling 0

  No items in this section
 • Hur du förebygger konflikter 0

  No items in this section
 • Relations- och resultatinriktning 0

  No items in this section
2,999 kr