Diplomerad BAS P/U

2,999 kr
flera-personer-ser-over-byggarbetsplats-1-1280×960

Om utbildningen

Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare. Detta gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär.

I enlighet med Arbetsmiljölagen är den som låter uppföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig arbetsmiljösamordnare och kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet. Som arbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U).

Med vår grundläggande utbildning får du de kunskaperna du behöver för att kunna vara diplomeradarbetsmiljösamordnare med BAS P och BAS U.

Uppdaterad kurs med de senaste föreskrifterna där man reglerar Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Onlineutbildning, när och var du vill

 • Total videotid ca 1 h 30 min
 • 58 lektioner och övningar
 • Ingår checklistor, mallar och dokument
 • Tillgång till kursen i 6 månader
 • Utbildningen bygger på korta avsnitt som du kan repetera i din takt.
 • Kursintyg efter avslutad utbildning

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning kommer du kunna agera som diplomerad BAS-P och BAS-U. Under utbildningen får du en gedigen kunskap innehållande arbetsmiljöplaner, riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Vidare kommer du få kunskap om arbetsmiljölagstiftningen, arbetsmiljöansvar samt de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P och BAS-U ansvarar för.

Testa kostnadsfritt

Testa fler moment kostnadsfritt under “kursinnehåll”

Utbildningsportal för grupper

Har ni en grupp medarbetare som behöver genomföra en gemensam utbildningsinsats? Vi har möjlighet att skapa anpassade portaler med valfria utbildningar där varje medarbetare får ett personligt konto. Få en kostnadsfri offert här

Tre enkla steg för att komma igång

 • Boka via faktura och få tillgång till utbildningen direkt
 • Påbörja din utbildning genom att logga in. Våra utbildningar bygger på korta avsnitt som du kan repetera och lära dig det du behöver i din takt. Du har tillgång till utbildningen via vår portal i 6 månader.
 • Vid godkänt resultat får du ett digitalt intyg på dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U & BAS-P.

Utbildningen är ett samarbete med www.excelo.se där inloggning och genomförande sker

Course Features

 • Lektioner 58
 • Quizzes 0
 • Students 0
 • Assessments Yes
 • Introduktion 3

  • Lektion1.1
   Introduktion
  • Lektion1.2
   Har du koll på begreppen?
  • Lektion1.3
   Statistik
 • Arbetsmiljölagen 4

  • Lektion2.1
   Hur är arbetsmiljölagstiftningen uppbyggd?
  • Lektion2.2
   Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
  • Lektion2.3
   Arbetsgivarens ansvar
  • Lektion2.4
   Arbetstagarens ansvar
 • Byggherrens ansvar 5

  • Lektion3.1
   Byggherrens ansvar
  • Lektion3.2
   Vem kan man utse?
  • Lektion3.3
   Krav på byggherren
  • Lektion3.4
   Vad ska BAS P göra?
  • Lektion3.5
   Vad ska BAS U Göra?
 • Straffansvar och sanktionsavgifter 3

  • Lektion4.1
   Gemensamma arbetsställen
  • Lektion4.2
   Vad händer om man bryter mot reglerna?
  • Lektion4.3
   Vem kan bli dömd?
 • Byggnads och anläggningsarbete AFS 1999:3 9

  • Lektion5.1
   Byggnads och anläggningsarbete AFS 1999:3
  • Lektion5.2
   Ansvar under olika skeden
  • Lektion5.3
   Befintliga objekt
  • Lektion5.4
   Juridisk eller fysisk person?
  • Lektion5.5
   Vilket alternativ lämpar sig bäst?
  • Lektion5.6
   Styrka kvalifikationer hos arbetsmiljösamordnare
  • Lektion5.7
   Ansvarsfördelning
  • Lektion5.8
   Förhandsanmälan
  • Lektion5.9
   Innehåll i en förhandsanmälan
 • Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 3

 • Dokumentation över objekt enligt AFS 1999:3 3

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1 2

 • Belastningsergonomi AFS 2012:2 4

  • Lektion9.1
   Belastningsergonomi AFS 2012:2
  • Lektion9.2
   Riskbedömningar
  • Lektion9.3
   Hur tungt är lagom tungt?
  • Lektion9.4
   Modeller för bedömning
 • Asbest AFS 2006:1 3

  • Lektion10.1
   Asbest AFS 2006:1
  • Lektion10.2
   Rivning med Asbest
  • Lektion10.3
   Krav för hantering av asbest
 • Arbetsplatsens utformning AFS 2021:1 4

  • Lektion11.1
   Arbetsplatsens utformning AFS 2021:1
  • Lektion11.2
   Byggherrens ansvar enligt AFS 2020:1
  • Lektion11.3
   BAS p ansvar enligt AFS 2020:1
  • Lektion11.4
   Projektörernas ansvar enligt AFS 2020:1
 • Stegar, arbetsbockar och ställningar AFS 2004:3 2

 • Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19 4

  • Lektion13.1
   Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19
  • Lektion13.2
   Kemiska riskbedömningar
  • Lektion13.3
   Slutna utrymmen
  • Lektion13.4
   Arbetstillstånd för kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller AFS 2005:16 3

  • Lektion14.1
   Buller AFS 2005:16
  • Lektion14.2
   Hantering av buller
  • Lektion14.3
   Buller – åtgärder
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:6 2

  • Lektion15.1
   Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:6
  • Lektion15.2
   Krav på lyftanordningar och lyftredskap
 • Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2003:6 2

  • Lektion16.1
   Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2003:6
  • Lektion16.2
   Maskiner AFS 2008:3
 • Skyddsåtgärder mot skada genom fall och ras 2

  • Lektion17.1
   Skyddsåtgärder mot skada genom fall AFS 1981:14
  • Lektion17.2
   Skydd mot skada genom ras AFS 1981:15
2,999 kr