Om utbildningen

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell. UL leder till verklig förändring och vinner framgångar inom såväl det privata näringslivet och offentlig sektor och har funnits på den svenska marknaden sedan 2004. UL vilar på en vetenskaplig bas.

Utbildningen ger dig en ökad medvetenhet om hur du leder effektivt, ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik. Ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt.

 

Effekter

 • Ett effektivare och resultatskapande ledarskap
 • Ökad medvetenhet om dina styrkor och dina utvecklingsområden
 • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
 • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare
 • Medarbetare som ökar sin potential och tar ett större ansvar

 

Programmets fyra huvudområden

 • Utbildningen i Utvecklande Ledarskap (UL)
 • 360-graders personbedömning
 • Personlig utvecklingsplan
 • Individuell coaching

 

I konceptet Utvecklande Ledarskap ingår även:

 • Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
 • En teoretisk modell.
 • En metod för personlig ledarutveckling.

 

Omfattning & tider

Kursen genomförs under 3+1 dagar (Ny standard from hösten 2018) i internatform med två handledare. Kvällarna kommer också att tas i anspråk. Under utbildningen varvas teori med reflektion, gruppdiskussioner och olika övningar. Din egen aktiva medverkan borgar för ett gott resultat. Du kommer att få uppleva många olika metoder för att skapa engagemang och närvaro. Mellan dag 2 och dag 3 genomförs individuell coaching.

En grund för utbildningen är den skattning som görs av dig och din omgivning av ditt ledarskap, och som bidrar till att peka ut riktningen för din handlingsplan. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning - via internet och i god tid före kursstart.

Kost och logi beställs separat. Priserna är dagsfärska från Clarion Post hotell och varierar beroende på period. Kontakta oss för en prisindikation.

Våra handledare

Våra handledare är UL certifierade av Försvarshögskolan, företags- och organisationsutvecklare med mångårig erfarenhet av ledarutveckling i såväl offentlig som privat verksamhet, nationellt och internationellt.

 

Lokalinformation

22 - 24 sep24 nov Göteborg

Clarion Hotel Post
Adress

Drottningtorget 10,
411 03 Göteborg

Tel: 031-61 90 00

E-post:

16 - 18 dec4 feb 2021 Göteborg

Clarion Hotel Post
Adress

Drottningtorget 10,
411 03 Göteborg

Tel: 031-61 90 00

E-post:

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se