Om utbildningen

Detta en angelägen utbildning för alla som arbetar i med första linjens vård av patienter med psykisk ohälsa. Det spelar ingen roll om du har ett ledningsansvar eller verkar som professionell specialist. Du bör dock ha utbildning i medicin, psykologi, omvårdnad eller socialt arbete för att kunna tillägna dig utbildningen på bästa sätt.

Under utbildningsdagen får du en genomgång och uppdatering kring de vanligaste diagnoserna/tillstånden på området psykisk ohälsa, vad som kännetecknar dem, vilka behandlingsinsatser som har bäst effekt vid varje specifikt tillstånd, om nationella riktlinjer och centrala rekommendationer, om sjukskrivning vid stress, och om hur du - som både vårdgivare och medmänniska - bäst bemöter någon som lider av ångest, depression eller stress. Du kommer att kunna gå tillbaka till din verksamhet bättre rustad för att möta denna patientgrupp på ett adekvat sätt!

Ur innehållet

Bakgrund och kontext

 • Vad döljer sig i begreppet ”psykisk ohälsa”
 • Statistik och fakta
 • Myter och missuppfattningar kring psykisk ohälsa
 • Normalt psykiskt lidande vs. vårdbehövande tillstånd
 • Dagligt tal vs. diagnostik (professionell bedömning)

 

Genomgång av de vanligaste psykiska diagnoserna/problemen i primärvården

 • Beskrivning, bedömning, behandling/riktlinjer och råd om bemötande avseende:
 • Ångeststörningar. 
 • Depressionstillstånd. 
 • Suicidfakta och suicidriskbedöming
 • Stressrelaterade besvär. Stressdiagnoser. 
 • Kris
 • Andra tillstånd

 

Socialstyrelsens riktlinjer vid ångest och depression

 • Hur görs prioriteringen?

 

Subkliniska besvär och preventiva åtgärder

 • Vad behöver man som människa lära sig för att inte hamna i stressrelaterad ohälsa?
 • Hur kan vi i offentlig verksamhet förmedla/utföra detta?

 

Sjukskrivning

 • Sjukskrivning är inte samma sak som evidensbaserad behandling
 • Arbetsåtergång är inte samma sak som bättring/”tillfrisknande”.
 • Risker med sjukskrivning

Utbildare

Christina Bergmark Hall är leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling och leg. psykoterapeut i KBT. Hon har mer än 17 års klinisk praktik och handledning bakom sig från psykiatri, rehabilitering och primärvård. De senaste två åren har hon lett projektet ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården” i Region Skåne, där hon bl.a. utbildat flera hundra läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner i mycket uppskattade utbildningsinsatser kring psykisk ohälsa. Christina är även sakkunnig vid Socialstyrelsen och en flitig debattör i frågor som rör evidensbaserad behandling vid psykisk ohälsa.

Christina är knuten till ett forskningsteam vid institutionen för psykologi vid Lunds Universitet med inriktning på behandlingsforskning. 2018 publicerade hon tillsammans med professor emeritus Lars-Gunnar Lundh en studie över effekterna av tre sessioners exponeringsbehandling på panikstörning: Hall, C.B. & Lundh, L.G. (2018). Brief therapist-guided exposure treatment of panic attacks: A pilot study. Behavior Modification.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska du ha ökat din kunskap om bedömning och behandling av patienter med psykisk ohälsa, kunna känna igen de vanligaste tillstånden samt hur du bäst bemöter personer som lider av detta. 

Omfattning & tider

1 dag

Kursen varvar teori med praktiska övningar och reflektion. Alla våra deltagare kommer från offentlig sektor vilket gör att du som deltagare får ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

09:30 - 16:00

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se