Om utbildningen

4,7
Betyg från tidigare deltagare

Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring som utvecklats
av forskarna Miller och Rollnick. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska klientens egen syn på sin problematik. Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt lära sig tekniker för att stimulera klientens ”prat” om förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. Man lär sig även att förebygga och hantera motstånd.

Offentliga Utbildningar följer MINT-Nordics rekommendationer för vad MI-utbildningar av olika längd och med olika gruppstorlekar bör innehålla. Utbildningen leds av erfarna MI-tränare som är medlemmar i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Intyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Grundutbildningen bygger på två dagar som kombineras med en uppföljningsdag som innehåller utbildningens sista del och där du har möjlighet att få feedback på din yrkesmässiga tillämpning i MI. Utbildningen varvar teori med en stor del praktisk träning.

Ur innehållet

 

MI – en evidensbaserad och effektiv samtalsmetod

 • MI – andan och förhållningssättet
 • Hur kan du använda MI?
 • Informationsutväxling – dialog istället för föreläsning
 • Tillämpning av MI i olika kontexter

 

Träning i grundläggande kommunikationsfärdigheter

 • Lyssnandets teknik
 • Att lyssna efter förändringsprat
 • Att stärka förändringsprat
 • Kunna hantera svåra samtal och möten

 

Förändringsprocessen

 • Förändringsprat /”change talk”, att höra, locka fram och förstärka
 • Diskrepans och ambivalens – att förstå begreppen
 • Ambivalensutforskning och andra strategier för ambivalensbearbetning
 • Motståndsbegreppet och motståndshantering i praktiskt arbete

 

De 4 processerna

 • Engagera
 • Fokusera
 • Framkalla
 • Planera 

 

Verktyg att använda i samtal

 • Meny Agenda – ett respektfullt sätt att strukturera samtalet

Målgrupp

Socialstyrelsen rekommenderar MI som samtalsmetod i rådgivande och behandlande syfte som sker genom samtal och eftersom MI-metoden i grunden är densamma oavsett vem man arbetar med är alla målgrupper välkomna. Kursen anpassas, i möjligaste mån, till gruppens behov och exemplen utgår ifrån deltagarnas verklighet

Utbildningsmål

Efter genomförd grundutbildning ska du kunna använda samtalsmetoden i rådgivande och behandlande syfte. Du lär dig samtalsmetodens fyra centrala processer, engagera, fokusera, framkalla och planera för en förändring. Du kommer även få en ökad förståelse hur du ska förebygga och hantera motstånd.

Omfattning & tider

3 dagar

Eftersom MI-metoden i grunden är densamma oavsett vem man arbetar med är alla målgrupper välkomna. Kursen anpassas, i möjligaste mån, till gruppens behov och exemplen utgår ifrån deltagarnas verklighet. Kursen varvar teori med praktiska övningar och reflektion.  

Alla våra deltagare kommer från offentlig sektor vilket gör att du som deltagare får ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

Dag 1: 09:30 - 16:00

Dag 2:
09:00 - 16:00

Dag 3:
 09:30 - 16:00

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se