Om utbildningen

Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring som utvecklats
av forskarna Miller och Rollnick. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska klientens egen syn på sin problematik. Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt lära sig tekniker för att stimulera klientens ”prat” om förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. Man lär sig även att förebygga och hantera motstånd.

Offentliga Utbildningar följer MINT-Nordics rekommendationer för vad MI-utbildningar av olika längd och med olika gruppstorlekar bör innehålla. Utbildningen leds av erfarna MI-tränare som är medlemmar i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Intyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Utbildningen riktar sig till dig som gått minst 2-dagars grundutbildning i Motiverande samtal och önskar förfina och utveckla dina MI-kunskaper. Enligt forskning är kontinuerlig träning en viktig del för att vidmakthålla sina färdigheter inom MI. Kodningskunskap är en hjälp att underlätta MI-lärande. 

Det är av stor betydelse att du inför dagarna spelar in ett MI- samtal som du transkriberar. Samtalet kan vara med en klient eller annan person som samtycker och bygger på verklig händelse. Ta med dig 10 min av det inspelade samtalet som du transkriberat. Utbildningen består av teori och praktiska övningar. Dagarna kommer även att utgå från dina frågor, funderingar och erfarenheter av att använda MI.

Ur innehållet

  • Repetition
  • Ställa framkallande frågor
  • Hantera motstånd
  • Styra mot mål
  • Träna att utveckla MI-andan
  • Kodning
  • Tyngdpunkten läggs på att diskutera och öva samtal och vara lyhörd för förändringsprat.
  • Dessutom får du möjlighet att koda ditt eget samtal.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som gått minst 2-dagars grundutbildning i Motiverande samtal och önskar förfina och utveckla dina MI-kunskaper. Socialstyrelsen rekommenderar MI som samtalsmetod i rådgivande och behandlande syfte som sker genom samtal och eftersom MI-metoden i grunden är densamma oavsett vem man arbetar med är alla målgrupper välkomna. Kursen anpassas i möjligaste mån till gruppens behov och exemplen utgår ifrån deltagarnas verklighet. 

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska du ha fått fördjupade kunskaper för att kunna känna dig mer trygg att använda samtalsmetoden.

Omfattning & tider

2 dagar

Eftersom MI-metoden i grunden är densamma oavsett vem man arbetar med är alla målgrupper välkomna. Kursen anpassas, i möjligaste mån, till gruppens behov och exemplen utgår ifrån deltagarnas verklighet. Kursen varvar teori med praktiska övningar och reflektion.  

Alla våra deltagare kommer från offentlig sektor vilket gör att du som deltagare får ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

Dag 1: 09:30 - 16:00

Dag 2:
09:00 - 16:00

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se