Om utbildningen

4,8
Betyg från tidigare deltagare
På ett lättbegripligt och konkret sätt går vi igenom ISO/IEC 27000-seriens viktigaste moment som är en standard med nyckeln till ett effektivt informationssäkerhetsarbete. Genom utbildningen kommer du att både få en praktisk grundutbildning och en fördjupad kompetens i implementering av åtgärder för skydd av information och säkerhet. Vi visar hur du kan använda dig av ledningssystem för informationssäkerhet och visar praktiska exempel på detta. Vi kommer även att gå igenom informationssäkerhetskraven på externa system och ge dig verktyg för att säkerställa kravställning gentemot externa leverantörer.
 

Ur innehållet

 

Ledningssystem för informationssäkerhet

 • Vad är informationssäkerhet, definitioner, organisation och ledningssystem
 • Det legala ramverket – en introduktion • Informationssäkerhetsarbete och gällande regelverk för statliga myndigheter
 • ISO/IEC 27000-serien
 • Informationssäkerhet och dataskydd – hur hänger detta ihop?
 • Roller och ansvarsområden inom informationssäkerhet och dataskydd
 • Särskilt om dataskydd och säkerhetsåtgärder för personuppgifter
 • Nyheter och praxis från Datainspektionen angående informationssäkerhet och dataskydd
 • Praktiskt arbete med kravställning gentemot externa leverantörer


ISO/IEC 27000-serien - hur tillämpas den i praktiken?

 • Riskanalys och utvärdering av risker och möjligheter som grund
 • Åtgärdsplan, införande, uppföljning och förbättring, PDCA
 • Ledning, personal och säkerhet • Genomgång av ramverket – policyer och styrdokument
 • Dataskydd och säkerhet i IT-system
 • Tekniska säkerhetsåtgärder
 • Hantering av information
 • Kommunikation och driftsäkerhet
 • Kontinuitetsplaner och incidenthantering
 • Revision och förbättringsarbete
 • Utbildning i verksamheten och säkert beteende 

Utbildningsmål


Du ska efter kursen kunna bidra till att införa eller införa skyddsåtgärder inom informationssäkerhet och dataskydd i den verksamhet där du befinner dig på ett säkert och korrekt sätt.

Omfattning & tider

 

1 dag

 

Kursen varvar teori med praktiska övningar och reflektion. Alla våra deltagare kommer från offentlig sektor vilket gör att du som deltagare får ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

 

09:30 - 16:00

 

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Är ni 4 eller fler från samma organisation?

Ta kontakt med oss för att höra om grupprabatter. Info@offentligautbildningar.se

Sagt om utbildningen

"Jag tycker att utbildaren gjorde ett suveränt bra jobb! Förmedlade mycket klokskap, bjöd på sig själv och skapade ett aktivt deltagande i varje moment."

"Jättebra utbildning, fick med mig en hel del bra som jag redan börjat använda i jobbet."

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se