Om utbildningen

Alla kan vi känna igen oss i situationer på jobbet eller privat där vi känner oss orättvist behandlade, osynliggjorda, nedtystade och bortdribblade. Många av dessa situationer orsakas av att någon i din omgivning uttrycker sig med härskartekniker verbalt – eller ickeverbalt


Nina Buchaus som håller kursen vässar dig i att bemöta härskartekniker samt stärker dig i konflikthantering. Du får träna dig att praktisera tekniker och metoder som du har nytta av direkt efter. Träningen och tipsen gör dig tuffare, tydligare och trovärdigare i alla typer av mötessituationer, förhandlingar, presentationer och samtal.


Ur innehållet

 • Skillnaden på konflikt och härskarteknik
 • Lär dig sätta gränser och spelregler
 • Vilka härskartekniker finns det och varför använder man dem?
 • Få verktyg till att bryta härskartekniker och fula beteenden
 • Hur är ditt första intryck och hur förvaltar du det?
 • Så använder du rösten
 • Lär dig hemligheten att behålla ordet och avbryta snyggt
 • Träna dig i att bli ifrågasatt och bemöta otrevliga attityder
 • Träna dig i "obekväma situationer" för att hantera skarpa lägen
 • Lär dig retorikens grunder som rustar dig i ditt verbala uttryck
 • Upptäck förminskande ord och lär dig uttrycken som höjer din status
 • Ta hjälp av ditt kroppsspråk för att påverka
 • Bli medveten om dina tics som förminskar dig
 • Coachning och direkt feedback

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska du ha fått ökad förståelse om maktstrategier, härskartekniker och konflikthantering oavsett om du är ledare eller medarbetare. Du kommer känna dig tryggare i att bryta beteenden, ändra mönster och göra skillnad i dina framtida kommunikativa utmaningar.

Omfattning & tider

1 daga

Kursen varvar teori med praktiska övningar och reflektion. Alla våra deltagare kommer från offentlig sektor vilket gör att du som deltagare får ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

Dag 1: 09:30 - 16:00

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Sagt om utbildningen

"Det bästa var att vi under en dag fick göra så många korta framföranden och fick direktfeedback på dessa!"

Mia, Solna stad

"Nina är en utmärkt coach som utgår ifrån individens förutsättningar ochmål. Med humor och stort tålamod guidade hon mig i detta svåra ämne!"

Torbjörn Johansson, Regional Manager

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se