Om utbildningen

4,9
Betyg från tidigare deltagare

Denna utbildning är anpassad för dig som redan är projektledare eller blivande projektledare inom offentlig sektor. Syftet med utbildningen är att du ska få grundläggande förståelse för vad det innebär att arbeta som projektledare och att kunna leda och utnyttja resurserna i ett projekt på ett optimalt sätt.

 

Ur innehållet:

 

Inför projektstart (förstudie)

 • Projekt som arbetsform
 • Projektets faser/projektets livscykel
 • Initiering av projekt
 • Bakgrund, syfte, mål
 • Skillnaden mellan projektmål och effektmål
 • Planeringsverktyg – WBS, GANTT och prioriteringsmodeller
 • Skillnader och likheter mellan vattenfallsprojekt och agila projekt

 

Projektledning (Genomförande)

 • Rekrytera och skapa projektteamet
 • Kommunikation till olika intressenter
 • Vikten av att vara tydlig
 • Normer och värderingar i projektteamet
 • Konflikthantering, hantera relationer till team, kund och ledning
 • Återkoppling – att ge och ta feedback
 • Att driva och skapa motivation i projektet

 

Projektstyrning (Genomförande)

 • Kommunikationsplanering
 • Styrning och uppföljning
 • Rapportering, avstämning
 • Projektdagbok – reflekterande dokumentation
 • Möteskultur, effektivitet och struktur i projektmöten

 

Projektavslut

 • Slutrapport
 • Överlämnande
 • Utvärdering av projektets resultat
 • Vad händer efter att projektet är avslutat
 • Hemligheten med projektledning

 

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du ska ha fått en ökad förståelse för vad det innebär att arbeta som projektledare och att kunna leda och utnyttja resurserna i ett projekt på ett optimalt sätt. Syftet är att du ska ha fått grundläggande kunskaper inom projektledning och projektets olika faser, med inriktning på både mjuka och hårda värden.

Omfattning & tider

3 dagar

Upplägget bygger på totalt tre dagar som kombineras med en uppföljningsdag där vi går igenom utbildningens sista punkter och återkopplar hemuppgiften som man blir tilldelad dag två. Alla våra deltagare kommer från offentlig sektor vilket gör att du som deltagare får ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

Dag 1: 09:30 - 16:00

Dag 2: 09:00 - 16:00

Dag 3: 09:30 - 16:00

 

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Komplettera med Agil projektledning i offentlig sektor

Vill du lära dig mer om projektledning? Anmäl dig på: Agil projektledning i offentlig sektor

Sagt om utbildningen

"Mycket uppskattat med upplägget 2+1 där vi fick möjlighet att återkoppla hemuppgiften!"

"Mycket kunnig, engagerande o allmänt bra kursledare som lockade till öppenhjärtliga diskussioner."

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se