Om utbildningen

4,9
Betyg från tidigare deltagare

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, många överklaganden eller orimliga krav. Detta ställer höga krav på oss att kunna hantera svåra situationer och samtal professionellt med ett gott bemötande. Denna utbildningen handlar om hur det rättshaveristiska beteendet utvecklas och råd kring hur man bemöter beteendet.

Ur innehållet

Introduktion – rättshaverister & rättshaveristiskt beteende 

 • Från funktionellt klagande till dysfunktionell rättshaverism
 • Vem beter sig rättshaveristiskt?
 • Mentalisering
 

Att känna igen det rättshaveristiska beteendet

 • Hos oss själv och andra
 • Kriterier för ett rättshaveristiskt beteende
 • Olika sätt som det rättshaveristiska beteendet visar sig på

 

Psykologiska faktorer bakom rättshaveristiskt beteende

 • Diagnoser och tillstånd som kan driva rättshaveristiskt beteende
 • Hur kan ändra anpassa vårt bemötande mot den andre
 • Faktorer som försvårar samarbete

 

Verktygslådan för samtal

 • Allmänna råd och tumregler
 • Vikten av dokumentation
 • Validering och mentalisering
 • Lågaffektivt bemötande 

 

Hur hanterar vi möten, mail och telefonsamtal?

 • Att sätta spelreglerna för vår kontakt
 • Bemötande måste vara konsekvent
 • Vad ska man tänka på i mail och telefonsamtal

 

Sammanfattning av dagen

 • Att förstå det rättshaveristiska beteendet
 • Ta hand om dig själv
 • Nya vägar framåt
 

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du ska ha fått förståelse för hur det rättshaveristiska beteendet utvecklas, vilka psykologiska faktorer som kan driva beteendet och hur man kan anpassa sitt bemötande. Du ska även få med dig hjälpsamma verktyg för att kunna ge ett korrekt bemötande och inte riskera att långdragna ärenden expanderar och hindrar ditt övriga arbete. 

Omfattning & tider

1 dag

Kursen varvar teori med gruppdiskussioner och reflektion. Alla våra deltagare kommer från offentlig sektor vilket gör att du som deltagare får ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

09:30 - 16:00

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Är ni 4 eller fler från samma organisation?

Ta kontakt med oss för att höra om grupprabatter. Info@offentligautbildningar.se

Vi rekommenderar även:

Service och bemötande i offentlig sektor – Klicka här

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se