Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till arbetslagsledare, utvecklingsledare och motsvarande samt även för skolledare och ledningsgrupper där arbetslagsledare ingår. Utbildningen passar förskola, skola och vuxenutbildning.

 

Ur innehållet

  • Uppdraget som arbetslagsledare: roll, mandat och ansvar
  • Arbetslagets uppdrag, prioriteringar och arbetsformer
  • Hur klarar vi  både ”bråttomfrågor” och pedagogiska utveckling?
  • Hur får vi ihop hela kedjan: rektor – ledningsgrupp – arbetslag – personal?
  • Konsten att leda kolleger och få effektiva arbetslagsmöten
  • Faserna i en grupps utveckling (FIRO och Wheelan)
  • Den lösningsfokuserade verktygslådan
  • Det individuella ledarskapet: Vad är en ledare?

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska du ha fått kunskaper och redskap för att klara rollen mellan rektor/skolledning och lärarkollegerna, förståelse för hur dina ledarskapshandlingar påverkar arbetslaget samt modeller och konkreta verktyg som hjälper dig att bli en skicklig processledare i arbetslaget.

 

Utbildare


Peter Fowelin: ledarskaps- och organisationskonsult och f.d. lärare med lång erfarenhet som utbildare, konsult och handledare i förskola och skola, bland inom ramen för det statliga Rektorsprogrammet. Peter är också skribent om ledarskap, pedagogik m.m. i Pedagogiska magasinet, tidningen Chef & Ledarskap och på HRbloggen.se. Utbildningen utgår såväl från aktuell skolforskning som från praktiskt tillämpbara lösningsorienterade metoder från Peters bok "Från motstånd till möjlighet – att leda förändringsarbete i förskola och skola" (Lärarförlaget, 2017).

 

Omfattning & tider


2 dagar

 

Kursen varvar teori med praktiska övningar och reflektion. Alla våra deltagare kommer från offentlig sektor vilket gör att du som deltagare får ett värdefullt erfarenhetsutbyte.

 

Dag 1: 09:30 - 16:00

 

Dag 2: 09:00 - 16:00

 

Till alla våra utbildningar ingår konferenspaket med fika, lunch och kursdokumentation.

Vanliga frågor

Kurslokaler

Information om kurslokal och hålltider läggs ut på respektive kurssida ca 2 veckor före kursstart. Våra kurslokaler ligger alltid centralt med goda förbindelser till kollektivtrafik.

Förhinder

Vid eventuella förhinder kan platsen överlåtas till en kollega från samma organisation, alternativt byta till ett annat kurstillfälle eller erhålla ett värdebevis som motsvarar kursavgiften. Vänligen meddela oss detta skriftligt till: Info@offentligautbildningar.se

Betalningsvillkor

Fakturan skickas via e-post eller post ca fyra veckor innan kursstart. Moms tillkommer på alla priser och gäller med reservation för eventuella prisändringar eller felskrivningar. Erbjudanden och rabatter kan inte kombineras

Bekräftelse

En bekräftelse på din bokning skickas snarast möjligt. Har du inte fått någon bekräftelse från oss inom 7 dagar, vänligen kontakta oss på: Info@offentligautbildningar.se